Lysstien åpnet

Ordfører Kamilla Thue klippet båndet og markerte med det at vi rakk å fullføre Lysstiprosjektet til tidspunktet vi hadde blinket oss ut; Vestmarkadagen 2023. Vi kjenner på stolthet over å ha greid det, og over resultatet. Vi er sikre på at mange vil bruke Lysstien, og at den vil inspirere både fastboende og folk i fritidsboliger til aktiv fritid. For folk med utsikt til Harstadsjøen, og det er mange, vil den også gi et estetisk løft. Første gang det kunne skues var i går kveld (foto Astri Kløvstad)

Ragnar Dæhli oppsummerte prosjektet og takket alle som hadde bidratt til det flotte resultatet.

Ideen om en Lyssti ble lansert for styret i grendelaget i desember 2020. Det gikk med andre ord kun 2,5 år fra ide til ferdigstillelse. Til å være et prosjekt med verdi rundt 800.000 kr, og dugnadsinnsats som nærmer seg et kvart årsverk, er det kjapt. Vi har tidligere skrevet om at prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark, Nærmiljøfondet til Eidskog kommune og spillemidler. Sparebankstiftelsen Hedmark var de første som ga tommel opp. Deretter fulgte kommunen opp med bevilgning fra nevnte, nyopprettede nærmiljøfond og ikke minst, bistand da søknaden om spillemidler skulle utformes. I søknadsprosessen hadde vi i tillegg viktig hjelp fra Anders Nupen Hansen i NHF Glåmdal. Helt fra ideen ble lansert, har vi tenkt universell utforming. Under åpningen kunne flere rullestolbrukere bekrefte at Lysstien allerede fungerte godt, deriblant May Judin som var med på snorklippinga. Hans Hansen, lederen av NHF Glåmdal var også blant de mange som bivånet den høytidelige åpningen og smilte over det nye tilbudet; en halv km universelt utformet «sti» (i realiteten en veg med sine 3 meter bredde) som følger strandlinja til Harstadsjøen.

Hans Hansen, styreleder i NHF Glåmdal delte noen ord i samband med åpningen. Før det gjorde May Judin vurderinger fra sitt perspektiv.

Et kvart årsverk dugnadsinnsats er anslått. Da er det en del som skal takkes også. Det inkluderer næringsdrivende som har gitt oss gode priser eller støttet oss på annet vis. Lars «Gutte» Rambøl har vært prosjektleder, Tore Fløitmoen har vært entreprenør. Han er kanskje den som kjenner grunnforholdene i Brustasdvika best og «tryllet fram» masser fra Ilag som grunnlag der grunnforholdene var dårligst. Rønning Installasjon og elektriker Kristoffer Huse Tuhus har vært til stor hjelp ved prosjektering, innkjøp og installering. Ut over nevnte kommer et skikkelig dugnadslag, en del av dem ser du i denne saken fra dugnadshelga 6. og 7. mai.

Marie Vestli blåste fanfare som signal om at ordføreren kunne bruke saksa.
Kamilla Thue hilste fra kommunen, gratulerte med vellykket prosjekt og overrakt blomster med hilsen til oss på Vestmarka.
Blomsterhilsen fra Eidskog kommune ved ordfører Kamilla Thue
Første kvelden med lysene tent.
Det er satt opp 35 slike lyspullerter med 15 meter avstand. Over «Sjøfarten Bru» og på gapahuken er det plassert «veggarmaturer».
Lyssti og belyst Vestmarkamonolitt. Sistnevte avduket på Vestmarkadagen i 2017.

Det er Vestmarka i Utvikling AS som er grunneier, og som har gitt nødvendig tillatelse til å etablere stien.