Vestmarka i Utvikling AS

Aksjeselskapet Vestmarka i Utvikling

Vestmarka i Utvikling AS (ViU) er et folkeaksjeselskap hvis hovedmål er å styrke bosettinga i grenda vår. Ved aksjetegninga gikk Eidskog kommunale foretak (ENKF) inn med den delen av Brustadvika som var i kommunalt eie som et tingsinnskudd. ENKF er senere avviklet og aksjene overført til Eidskog kommune.

6. november i 2007, da selskapet ble stiftet, ble med ett 138 personer medeiere i Vestmarkas hjerte, Brustadvika. Kapital fra aksjetegningen ga muligheter for å ta fatt på et av selskapets delmål, nemlig sentrumsutvikling.

I 2013 var mye gjort, og pengene brukt. På grunn av manglende ressurser gikk selskapet inn i en inaktiv fase, referert til som et «hvilende aksjeselskap». Fra 2020 har aktiviteten i styret økt i form av dialog/møter med Eidskog kommune, Statens Vegvesen og tilsvarende med en aktør som er interessert i å utvikle næring på ViUs næringsareal.

I styret sitter:
Sigmund Ruud (leder), Ragnar Dæhli (nestleder), Anne H. Huse, Jo Kr. Walmann, Lars «Gutte» Rambøl og Jan Arne Storvik.

Vararepresentanter er Robert Arnesen, Svein Olaf Sæter og Anne Grethe Melby.

Nedenfor kan du lese om noe av det som er blitt gjort siden ViU ble stiftet:

  • Jordskifteforretning i Brustadvika og gjennom det oppklaring av eierforhold
  • Reguleringsplan for hele Brustadvika, ikke bare ViU sitt areal
  • Avskoging, planering, fjerning av asfalt, betong, jernskrot, industriavfall, tilsåing
  • Stilt arealer til disposisjon for badeplass, sandvolleyballbane,  fiskeplasser, skateanlegg, universelt utformet gapahuk, «Sjøfarten Bru», «Vestmarkamonolitten», Lyssti gjennom Brustadvika, båtplass for VJFF, Hundeluftepark for VJFF
  • Bolystprosjekt
  • Fått godkjent inn-/påkjøring fra «Cambiarealet»/»Sagtomta» til Skillingmarkvegen

Brustadvika

Områdeplanen for Brustadvika ble vedtatt i kommunestyremøte 20. februar 2014. Hele planområdet er på 198 dekar. Opplysninger om planen finner du i lenkene under:

Planbestemmelser for områderegulering av Brustadvika
Detaljreguleringsplan (kart)

Det er 9 grunneiere i planområdet. ViU AS eier ca 50 dekar. ViUs areal vest for Buåa på 21 dekar (gnr/bnr 10/32) er regulert til bolig/næring/forretning/bevertning/ tjenesteyting (skole/barnehage), og er til salgs. Interesserte kan henvende seg til styreleder i ViU, Sigmund Ruud (tlf. 906 97 547)

ViUs areal øst for elva Buåa (hvor det er bygd gapahuk, badeplass, stor grill i et gammelt jernbanefundament, båtutslippsplass, universelt utformet gapahuk, skulpturen Vestmarkamonolitten, er regulert til offentlig friområde. For detaljer, se lenkene over.