Vestmarka Samfunnshus

Kontakt Trond Rapstad på telefon 91 35 93 05 for leie av samfunnshuset.

NB! Nederst på denne siden finner du en kalender som viser når samfunnshuset er utleid.

Utleiesatser:
Budsjett for 2022 gjennomgått og godkjent
Utleiesatser som tidligere:
Møte kr.500,-
Privat arr. kr.2500,-
Off. arr. kr.3000,-
Pynting (dagen før arr.) kr.500,-

Vestmarka Samfunnshus

Styret i IVS, valgt på årsmøtet 2022:

Leder: Trond Rapstad

Nestleder: Håkon Hauer
Sekretær: Stina Ljøner
Kasserer: Karin Ovlien
Styremedlem: Inger Lise Kessler
Varamedlem: Vivvi-Ann Huse
Revisor: Sigmund Ruud
Vararevisor: Linda Ovlien
Valgkomite: Stian Teigbråten
Valgkomite: Kjell Ljøner

Representant til styret i Vestmarka Grendelag: Trond Rapstad.

Vararepresentant til styret i Vestmarka Grendelag: Håkon Hauer

Vedtekter

Bruksrettsavtale med Eidskog Montessoriskole

Driftsavtale med Eidskog Montessoriskole

Inventarliste

Her ser du en kalender som viser om samfunnshuset er opptatt eller ledig: