Vestmarka Samfunnshus

Kontakt Stian Teigbråten på telefon 951 86 816 for leie av samfunnshuset

Utleiepriser for samfunnshuset

Vestmarka Samfunnshus

Referat fra årsmøtet 2019 -side1

Referat fra årsmøtet 2019 -side2

Styret i IVS, valgt på årsmøtet 2019:

Leder: Stian Teigbråten (Ikke på valg 2019)
Sekretær: Sidsel Mobrenna, valgt for 1 år
Kasserer: Karin Ovlien, (Ikke på valg 2019)
Styremedlem: Per Erik Kraft, (VH) valgt for 2 år
Varamedlem: Håkon Hauer, (Ikke på valg 2019)
Varamedlem: Anne Huse, (VS) valgt for 2 år
Revisor: Sigmund Ruud, valgt for 2 år.
Vararevisor: Linda Ovlien, valgt for 1 år
Valgkommite: Jan Tønnes, valgt for 1 år
Valgkommite: Asbjørn Konglund, (VH) valgt for 2 år

Styremedlemmer på valg 2020:

Leder, på valg for 1 år
Nestleder (VIL) på valg for 2 år. * Forslag fra VIL: Håkon Hauer
Sekretær, på valg for 2 år
Kasserer, på valg for 2 år
Styremedlem Per Erik Kraft. Ikke på valg (VH)*
Varamedlem, (VIL) på valg for 2 år*
Varamedlem Anne Huse. Ikke på valg (VS)*
Revisor Sigmund Ruud. ikke på valg
Vararevisor, på valg for 2 år
Valgkomité, på valg for 2 år
Valgkomité Asbjørn Konglund. (VH) Ikke på valg* *Disse personene velges inn på årsmøtet i IVS etter forslag fra respektive lag og forening som bruker lokalene flest ganger i løpet av foregående år, i henhold til IVS sine vedtekter. Idrettslaget, sangkoret, hornorkesteret, grendelaget og velforeningen i gitt rekkefølge, de som bruker lokalene mest.

Vedtekter

Bruksrettsavtale med Eidskog Montessoriskole

Driftsavtale med Eidskog Montessoriskole

Inventarliste

Her ser du en kalender som viser om samfunnshuset er opptatt eller ledig: