Menighetsrådet

29.05.2016

Vandret nyåpnet pilegrimslede

Les mer her

***

07.05.2016

Uthuset ved kika får tiltrengt malingsstrøk

Les mer her

***

03.03.2016

Presentasjon av det nye menighetsrådet

Les mer her.

***

01.11.2015

Det nye menighetsrådet

I dagens gudstjeneste ble det nye menighetsrådet presentert. Det består av Solveig Rapstad, Marianne Vold, Håkon Hauer, Dagfinn Omberg, Eirik Mobrenna og Torill Taugbøl. I tillegg har de med seg varamedlemmene Herman Svarthaugen, Aud Rambøl, Tone Samsonstuen og Arne Ekstrand. Menighetsrådet har foreløpig ikke hatt konstitueringsmøte, så hvem som får de ulike rollene i rådet er foreløpig ikke bestemt.

Det nye menighetsrådet
Det nye menighetsrådet består av f.v. varamedlemmene Herman, Tone og Aud og de ordinære medlemmene Håkon, Solveig og Dagfinn, i tillegge til Eirik, Marianne og Arne som ikke var til stede. Helt til høyre sogneprest Bettina, og i bakgrunne ser vi den nye kapellanen May Helen Eldorhagen Mørch Sæther.

***

04.09.2015

Kirkevalget

Mandag 14. september 2015 er det kirkevalg. På Vestmarka forgår det på kjøkkenet på Samfunnshuset samtidig med at det gjennomføres kommune- og fylkestingsvalg i Samfunnssalen.

Ved kirkevalget velger vi medlemmer til Vestmarka menighetsråd og Hamar bispedømmeråd.

Menighetsrådsvalget

Det skal velges seks personer til Vestmarka menighetsråd, og på lista finner du disse kandidatene:

  1. Eirik Mobrenna, 34 år, Vestmarka
  2. Solveig Rapstad, 51 år, Vestmarka
  3. Håkon Hauer, 35 år, Vestmarka
  4. Dagfinn Omberg, 57 år, Vestmarka
  5. Marianne Vold, 39 år, Vestmarka
  6. Herman Svarthaugen, 81 år, Vestmarka
  7. Thorhild T. Taugbøl, 63 år, Vestmarka

Vil du endre på stemmeseddelen kan du:

  • Gi inntil tre kandidater tilleggsstemme ved å sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får da to stemmer.
  • Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten. Disse kan ikke gis tilleggsstemme og får da én stemme hver.

Øvrige kandidater får én stemme hver. Andre endringer vil ikke regnes med.

Bispedømmerådsvalget:

Bispedømmerådet består av biskopen, en prest valgt av prestene i bispedømmet, en lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet, og sju andre leke medlemmer. Det er disse sju som velges på valgdagen, 14. september.

For første gang er det to lister å velge mellom i Hamar bispedømme. Det er «Mangfoldig folkekirke» og «Åpen folkekirke».

Valgrådet har stilt noen spørsmål i kirkeaktuelle saker til alle kandidatene. Du finner en kortversjon av kandidatenes svar her.

Velgerne kan gi tilleggsstemme til inntil tre personer på den lista de velger å bruke på valgdagen. De øvrige kandidatene på lista får en stemme hver. Velgerne kan også føre opp inntil tre navn fra den andre valglista.

Mer informasjon om kirkevalget finner du her.

***

20.08.2015

Avskjedsgudstjeneste for Harald

Harald prest går av med pensjon nå ved månedsskiftet. Søndagens gudstjeneste blir derfor hans siste som sogneprest her i Vestmarka menighet.Alle er hjertelig velkomne til gudstjenesten og til kirkekaffe i Kirkestua etterpå.

Harald Schøien
Harald Schøien blir pensjonist

 

 

***

26.04.2015

Basaren innbrakte over 20.000 kroner!

(Tekst og foto Hans Dyblie):
Når våren kommer til Vestmarka er det tid for basar i kirkestua. Og i vår var datoen for denne årvisse hendelsen fredag 24. april. Tradisjonen tro var det også i tillegg til mange gevinster underholdning, kaffe med vafler og andre delikate hjemmebakte kaker og mange gjester som ventet på trekningen mens praten og hyggen var til stede som tidligere år. For denne årlige basaren har blitt en møteplass for mange vestmarkinger, både fastboende og utflyttede. Og hvert år er det hyggen og trivselen og det å treffes som er i sentrum, selv om spenningen er til stede når trekningen foregår. Også i år hadde givergleden vært stor, og gevinstene ble tatt i mot med glede hos alle som vant. Og det økonomiske var av det positive slaget også denne gangen, for basaren innbrakte vel 20.000 kroner. Penger som kommer godt med for å drive kirkestuen videre. For det koster å vedlikeholde denne fine bygningen, selv om medlemmene i menighetsrådet bedriver dugnadsarbeid hele året.

Håkon Hauer, Erling Hauer og Dagfinn Omberg solgte lodder for vel 16.000 kroner.
Håkon Hauer, Erling Hauer og Dagfinn Omberg solgte lodder for vel 16.000 kroner.
Eva og Hans Rambøl er ekte vestmarkinger selv om de i dag bor på Skotterud. Og i år dro Eva av gårde med flere gevinster.
Eva og Hans Rambøl er ekte vestmarkinger selv om de i dag bor på Skotterud. Og i år dro Eva av gårde med flere gevinster.
Kjell Ljøner, Herman Svarthaugen og Gunnar Th. Sæther var tre av over 40 som hygget seg rundt kaffebordet på årets basar.
Kjell Ljøner, Herman Svarthaugen og Gunnar Th. Sæther var tre av over 40 som hygget seg rundt kaffebordet på årets basar.
Håkon Hauer sto i år for en humørfylt underholdning, og publikum sang med på kjente viser av blant andre Vidar Sandbeck.
Håkon Hauer sto i år for en humørfylt underholdning, og publikum sang med på kjente viser av blant andre Vidar Sandbeck.

***

23.04.2015

Husk basaren i morgen!

I kveld har menighetsrådet gjort i stand i Kirkestua. Nå står det bare igjen å koke kaffe og steke vafler, så er det klart for årets basar som begynner kl 17.00 i morgen, fredag 24. april. Underholdning/allsang besørges av Håkon og gitaren hans. Velkommen!

Forberedelser tilbasar
Forberedelser til basar

***

12.03.2015

Årsmøte i Vestmarka menighet

Det avholdes årsmøte i Vestmarka menighet umiddelbart etter gudstjenesten søndag 22. mars 2015. Gudstjenesten begynner kl 13.00.

Årsmøtepapirer ligger tilgjengelig på Kirkekontoret.

***

12.03.2015

Kirkestuebasar

Tidspunktet for årets Kirkestuebasar er fredag 24. april kl 17.00, så sett av dagen! Gevinster mottas med takk. Loddsalget er i gang, og fortsetter til et godt stykke utpå ettermiddagen den 24. april.

 

Menighetsrådet i 2014

Menighetsrådet i 2013

Menighetsrådet i 2012

***

I perioden 1. november 2011 – 31. oktober 2015

består Vestmarka Menighetsråd av

Mona Rambøl

Dagfinn Omberg

Håkon Hauer

Jonny Svendby

Toril T. Taugbøl

Harald Schøien

Astri Kløvstad

 

Vararepresentanter:

Herman Svarthaugen

Jan Tore Kraft

Jan Svendby

Wenche Grasmo