Velkommen til Vestmarka!

Bygdekino

Vestmarka Samfunnshus

Kirkestuebasar

Tradisjonell basar til inntekt for Kirkestua. Basaren starter kl 17. Anne & Vidar underholder. De spiller kl 18.