Hornorkesteret

Velkommen til oss!!

Vestmarka Hornorkester

Stiftet 31. mars 1931

Org.nr. 983 548 113 – Kontonummer: 1840.51.09502

Vedtekter Vestmarka Hornorkester


Vi spiller hverandre gode!!

Vestmarka Hornorkester øver annenhver søndag på Samfunnshuset på Vestmarka. Skillingmarkvegen 110, 2233 Vestmarka.

Se aktivitetsoversikten her

Øvelsene starter klokken 18:00 og varer til klokken 21:00.

Dirigent: Mats Lindahl


Hvis du som leser dette har lyst til å bli med og spille, kan du gjerne ringe 90 11 23 90 og gi beskjed.
YCB861

Styret finner du her

Kontaktpersoner hjemmeside:

Telefon: 90112390 epost: ola.klanderud@gmail.com

Telefon: 41548043 epost: an-roerh@online.no