Jeger og fisk (VJFF)

Vestmarka Jeger- og Fiskerforening (VJFF) har ca 100 medlemmer.

Aktiviteter: leirdueskyting- elgprøver- opplæringsjakt på småvilt- fellesjakt på småvilt- hundedressur- fisking

Vi har:
– egen leirduebane og riflebane
– 2 stk jaktterreng på ca 7000 mål
– mink-, mår-, og revfeller
– 2 stk lavoer med ovn til utlån
– Egen bu som vi kan jakte rev i fra og som vi har lagt ut åte (gluggejakt)

Pris jaktkort. Vi har ett kort som dekker begge våre terreng  (Kalvhaugen skog og Hønnåsen):
– Småvilt, medlem 300,-
– Småvilt, ikke medlem 700,-
– Døgnkort, medlem 100,-
– Døgnkort, ikke medlem 200,-
– Rådyr, kun medlem 500,- Det selges ikke rådyrkort til ”ikke” medlemmer.

Jaktkort selges på Esson (Hans Jørgen Ovlien)

Er det spørsmål om noe så ring eller send e post, se egen infoside.