Glåmdalsleden ble åpnet på Vestmarka

Vi har tidligere skrevet om Glåmdalsleden, les her. Lørdag ble den høytidelig åpnet av vår egen ordfører Kamilla Thue og «ordförande i Pilgrimsleden Västra Värmland», Monica Frykselius. Rundt 50 personer, flest nordmenn, hadde møtt opp der leden krysser riksgrensa ved «Stolpe». Kanskje gikk de første pilegrimene her for mer enn

Les videre

17. mai for full musikk

Det er noen år siden nå at Vestmarka Hornorkester spilte i 17. mai-toget på Vestmarka. Men i år var de tilbake. Det har i flere år vært for mange av musikerne som har vært litt for dårlig til bens til å gå etappen fra Bygdetunet Almenninga til Vestmarka kirke –

Les videre

Skolebyggene oppgraderes

Samfunnshuset er 40 år. Skolebyggene derimot sto ferdig i 1958 og er 66 år! Det er mye som må fikses på skolen. Ser du nøye etter, kan du se at skolen har fått nye takrenner på hele bygget. –Uten skikkelige takrenner renner vannet feil vei og bygget forfaller, sier den

Les videre

Vestmarka Samfunnshus 40 år

I år er det 40 år siden Vestmarka Samfunnshus ble offisielt åpnet. Det er hele grendas storstue. Hva lokalet har betydd er godt skildret i en tekst Astri Kløvstad skrev for ti år siden. I det følgende får du et innblikk i arbeidet som lå forut for bygginga av samfunnshuset.

Les videre

Dugnad på Kirkestuelåven og Kirkestua

Menighetsrådet ba inn til dugnad med diverse gjøremål på tirsdag. Ambisjonene var store, og mye ble gjort! Vinduene på Kirkestua ble pusset! Plenen rundt Kirkestua ble raket. En del skrot inne i låven ble ryddet og kjørt bort. Og deler av låven ble skrapt og malt. Malearbeidet ble påbegynt i

Les videre