Vanning på kirkegården

Som mange har registrert, har vannforsyningen på kirkegården sviktet. Solveig Rapstad i menighetsrådet forteller at det er pumpa som er gåen, og det er foreløpig ikke bestemt om det skal investeres i en ny eller om man skal koble seg til kommunale vannledningsnettet.

Les videre