Vanning på kirkegården

Som mange har registrert, har vannforsyningen på kirkegården sviktet. Solveig Rapstad i menighetsrådet forteller at det er pumpa som er gåen, og det er foreløpig ikke bestemt om det skal investeres i en ny eller om man skal koble seg til kommunale vannledningsnettet.

Kommer du for å vanne på gravene og finner at både den første og den andre vannposten er tørr, er det derimot håp hvis du prøver den tredje. I den vannposten som står midt på kirkegården er det vann i krana, om enn ikke med samme trykk som vi er vant til der oppe. Du trenger altså ikke ta med vann hjemmefra.