Vestmarka Vel

Styret
Leder:               Nina Kisen, 417 62 761, e-post: el-kisen@online.no
Kasserer:          John Wirkola Dirksen
Sekretær:         Stian Kraft
Styremedlem:   Paul Toni Storfallet og Monica Bonnerud
Varamedlem 1: Lars Andreassen
Varamedlem 2: Darek Berest
Revisor 1:         Jan Einar Mobrenna
Revisor 2:         Eva Krogstad
Valgkomiteen: Eli-Kristin Nygård og Randi Heggedal

Arbeidsområder
– Ansvar for Bygdekinoen
– Drift og vedlikehold av Badet
– Julegran i Brustadvika
– Pynting/grasklipping ved Jerpset-bautaen
– BMX-bana i Brustadvika
– Andre tiltak som fører til trygghet og trivsel for alle som bor på Vestmarka

Medlemskap
Ønsker du å støtte oss er årets kontingent:
– Enkeltpersoner: kr 100
– Par og familier: kr 200
– Hytteeiere: kr 150
– Firmaer: kr 500
Medlemsgiro blir levert ut i postkassene. For de som ikke har mottatt giro kan betaling skje til velets konto nr 1822.08.69802. Husk å oppgi navn ved betaling.

Vestmarka bad

Vestmarka bad

Vandregruppa

Vandregruppa

Bygdekinoen på besøk før filmene ble digitale. Jan Stangnes til venstre.

Bygdekinoen på besøk før filmene ble digitale. Jan Stangnes til venstre.

Velet feiret 60 år i 2009

Velet feiret 60 år i 2009

 

Brustadviknissen

Brustadviknissen

Jerpsetbautaen pyntet til 17. mai

Jerpsetbautaen pyntet til 17. mai

Badeglede ved Badet

Badeglede ved Badet