Grendelaget

Vestmarka Grendelag (VG) er et samarbeidsforum for lag og foreninger på Vestmarka. VG er også et kontaktpunkt for ordfører og administrasjonen i kommunen når de skal forholde seg til Vestmarka-samfunnet.

Et viktig mål for grendelaget er å arbeide for at vi som bor her skal ha det best mulig, både barn, unge, voksne og eldre. Vi er overbevist om at mindre steder som Vestmarka har ei framtid, og at utvikling ikke er forbeholdt kommunesentra.

Presentasjon som ble laget da Grendelaget fylte 20 år i 2021: enkelt tilbakeblikk

Oppgaver som grendelaget jobber med:

 • nettverksbygging / koordinering mellom lag og foreninger
 • høringer av kommunale planer og lignende
 • søknader om penger til prosjekter og koordinering mellom laga
 • hjemmesida www.vestmarka.info (2001 -) med bl.a. aktivitetskalender (2010 –
 • ”Hælseminister” = velkommen til nyinnflyttede og nyfødte (2004 –
 • Utleie, camping og campingbiler i Brustadvika (2019 –
 • organisering utlån av mobil scene og lysutstyr (2017 –
 • Vestmarkaboka / «Historien om Vestmarka» (2013 – 2016)
 • Gang- og sykkelvei langs fv 21 fra Brustad til Stangnessætervegen (2021 –
 • beitedyr rundt kirka (2012 –
 • drifting av områdene i Brustadvika
 • Vestmarkadagen (2012 –
 • høstfest for «alle +70 år som kaller seg vestmarkinger» sammen med Saniteten (2010 –
 • Vekterveien (2008 –
 • koordinering av ”Søndagskafé” på Bygdehuset (2010 –
 • styrerepresentant i ViU AS (2007 –

Tidligere saker:

 • «Lysstien» – belyst tursti langs sjøkanten i Brustadvika (2021 -2023)
 • lager i Kirkestuelåven for scenelys (2022)
 • vann- og avløp (2018 – 2019)
 • nettilgang / bredbånd, data (2014 – 2021)
 • Lager i Kirkestuelåven for mobil sene (2020 – 2021)
 • bemanne roder ifbm «Demensaksjon» (2015 – 2020)
 • Fornyet satsing i Harstadhagan boiligfelt (2016 – 2019)
 • Kjøpt hjertestarter, plassert i Kirkestuas kjøkkengang (2017 -2018)
 • Elektrisitet i Brustadvika (2018 – 2019)
 • Bygd internveg i Brustadvika ut mot gapahuken (2018 – 2019)
 • Rekkverk på gamlebruka i Brustadvika (2018 – 2019)
 • mobiltelefondekning (2009 – 2019)
 • gamle tollstasjonen ved grensen (2015 – 2019)
 • «Oppmerksomhetstavla» ved Esso’n (2017-2018)
 • drifting av SMS-tjenesten: en informasjonstjeneste (2010 – 2018)
 • hjertestarter (2017 – 2018)
 • «Vestmarkamonolitten» (2016 – 2017)
 • onsdagskafé (2015 – 2016)
 • skilting- og merking av Vekterveien (2014 – 2015)
 • framtidig organisasjonsform Vestmarka Samfunnshus A/L (2011 – 2014)
 • «Sjøfarten bru» over Buåa i Brustadvika (2013 – 2014)
 • universelt utformet gapahuk i Brustadvika (2012 – 2014)
 • gjerding ved kirka for å holde landskapet åpent vha beitende dyr (2012)
 • vegnavn på Vestmarka (2010-2011)
 • bestillingstransport fra Skotterud via Vestmarka til Sørumsand (2009-2011)
 • bevaring av den kommunale barnehagen (2010)
 • restaurering av plakattavla på Esso`n og informasjon på tavla for veifarende (2010)
 • fredagskafé
 • datakurs for nybegynnere (2008-2009)
 • maling av skolen/Samfunnshuset utvendig (2008)
 • stiftelse av aksjeselskapet Vestmarka i Utvikling (6.november 2007)
 • 17. mai-arrangementet. Hva nå? (følger av skolenedleggelse i 2006)
 • søknader grendeutviklingsmidler
 • bevaring av Vestmarka Oppvekstsenter (2006/2007)
 • Bygdekinoen (2004-2009)
 • etablering av boligfelt i Stangnessætra
 • reetablering av kolonialbutikken (2004)
 • bedre vegstandard riksveg 21 og fylkesveg 344
 • boligfelt i Harstadhagan (2006)
 • omsetting av boliger brukt til fritidsformål til ev nye eiere som vil bosette seg på Vestmarka (2002-2003)
 • rydding av branntomta etter at Cambi brant ned i 2003 (2003-2005)
 • lavere fart forbi oppvekstsenteret
 • vannforsyning og boligtomter på Glingeråsen (2003)
 • Julemesser (2001-2003)