Anleggsarbeid i Brustadvika

I dag begynte KF Entreprenør (de som har hatt jobben med bygging av ny Brustad bru) arbeidet med å lage ny internveg i Brustadvika ut mot gapahuken på oppdrag fra Grendelaget.

I uke 22 og 23 (dvs neste uke og påfølgende) vil det pågå anleggsarbeid på begge sider av Buåa. Jordmassene som er midlertidig lagret på «Cambitomta» blir planert ut langs bredden av Buåa. Oppdragsgiver er Vestmarka i Utvikling AS. Det blir det satt opp sperrebånd og det er svært viktig at det respekteres slik at vi unngår ulykker. Vi oppfordrer spesielt foreldre om å snakke med barna om det.