Endring av tider for mobil gjenvinningsstasjon

Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika

Opprinnelig var det satt opp at G.I.R. skulle komme til Brustadvika med sin mobile gjenvinningsstasjon 2. juni og 11. august. Det ville i så fall kollidert med Vestmarkadagen som i år blir arrangert den 11. august. Nå ser det ut til at G.I.R. har endret begge datoene for i sommer og første mulighet for å levere kassérbart rot og ræl er allerede førstkommende lørdag, 26. mai fra kl 10.00 til 14.00. Og den andre muligheten blir 4. august.

Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika
Mobil gjenvinningsstasjon i Brustadvika