Grusjø Vel

Formålet til Grusjø vel har til stor del vært å ta vare på skolebygget som i dag kalles Grusjø grendehus. Grendehuset har huset fester, bryllup, dåp, gudstjenester, veteranbiltreff, idrettsdager og i mange år også vært valglokale ved stortings- og kommunevalg.
Velet hade 50 års jubileum i fjor, det første møtet som velforening ble holdt 18.01.1963. Grendehuset ble tildelt Grusjø vel fra Eidskog kommune først i 1972.

gruesjo_grendehus
Alt som har blitt gjort har skjedd på dugnad og det har vært en liten gruppe som har hold gresset nede og maling på veggene. Den største restaureringa ble gjort etter overtagelsen av huset og innebar støping av ny trapp og ny kledning blant annet. I senere tid har det blitt lagt inn vannklosett, satt inn vaskemaskin og varmepumpe. Kjell Hea har sittet som kasserer siden oppstarten, og Asbjørn Gulbrandsen har fungert som altmuligmann og dugnadspådriver like lenge. Mange har gjort en stor innsats for at det i dag er et hus verdt å ta vare på.

Folk samlet utenfor Grusjø Grendehus
Historia til huset går helt tilbake til 1850 åra. Huset ble brukt til skole fra 1882 til 1946. Fasilitetene er kjøkken, garderobe, toalett og storstue/dansegolv. Et uthus med utedass er strategisk plassert i skogkanten. Kapasiteten for gjester i Grendehuset er ca 60 pers og det er kjøpt inn glass og dekketøy til å kunne dekke dette. Plasseringen på en høyde rett over den blanke og glitrende Grusjøen gjør stedet svært naturskjønt, spesielt på sommeren.
Siste opptelling viser at Grusjø vel har omtrent 80 betalende medlemmer som består både av fastboende og hytteeiere, men også andre som har interesse av å ivareta skolebygget.
Grusjø vel har i dag 40 000 kr på konto og har årlige kostnader med strøm, forsikring og annet på ca 10 000 kr. Velet har hatt et lite overskudd i resultat de siste årene.
Hovedinntekten er den årlige Velfesten som etter tradisjonen arrangeres enten siste helga i mai, eller første i juni. Dette er høydepunktet i løpet av året og tradisjonen tro er det grilling, kiosksalg, levende musikk, og ikke minst loddsalg, hver eneste år.

Folk samlet inne på Grusjø Grendehus