Kirkestuelåven, kjekk å ha for organisasjonene på Vestmarka

Organisasjonene på Vestmarka eier og/eller disponerer diverse utstyr. Alle former for utstyr må tas vare på!

På Vestmarka er vi så heldige at menighetsrådet eier Kirkestuelåven. Den er romslig. Ved hjelp av rydding og noen investeringer har den stadig blitt mer hensiktsmessig de senere årene.

  • I 2019 gjorde VIL en kjempeinnsats og tømte møkkjelleren for diverse rot.
  • I 2020 ble taket lagt opp på nytt, les saken her.
  • I 2021 ble det bygget lager for den mobile scena. I det rommet kan vi rygge inn hengeren som mesteparten av utstyret lagres på
  • Nå i 2022 har de gamle utedassene fått nytt liv. Her skal vi lagre mer utstyr.
På nordsida av Kirkestuelåven ble det laget hensiktsmessig lager sommeren 2021. Samtidig ble den åpne bekken/dika lagt i rør slik at en kan rygge inn bilhenger med utstyr.
Jan Børli i arbeid med å gi utedoene i Kirkestuelåven ny funksjon. Arbeidet ble gjort i juni 2022.