Småhytter på «Sagtomta» i Brustadvika? Åpent møte om utviklingsplaner.

Vestmarka i Utvikling (ViU AS) inviterer til åpent møte i Samfunnshuset onsdag 21. september 2022, kl. 19.30. Hensikten er først og fremst å informere om planer for «Sagtomta».

Sigmund Ruud, styreleder i ViU AS innleder med aksjeselskapets perspektiv, det er jo aksjeselskapet som er grunneier i denne delen av Brustavika. ViU har inngått en intensjonsavtale med Tor Fredriksen og Tom Wiggo Bjerknes om salg av et areal. De to utbyggerne har en pågående prosess med å regulere området til småhyttebebyggelse, og de kommer for å dele planene sine med alle som vil vite mer.

Men ViU AS eier grunn også på den andre siden av Buåa. I samme møte gjør hhv ViU, Grendelaget og VJFF rede for planer på østsida av Buåa. Grendelaget forteller om «Lysstiprosjektet» og VJFF om «hundeluftegård».

(Bildet viser at det har skjedd en del siden ViU AS ble eier av bl.a. «Sagtomta». Eksempelvis ble det fjernet asfalt i 2010.)