Grendelaget info

Styret i Vestmarka Grendelag

Leder: Ragnar Dæhli
Nestleder: Erik Staavi

Styremedlemmer fra organisasjonene (varamedlemmer i parentes):
Toini Johnsen, Eidskog Naturbarnehage
Asbjørn Gulbrandsen, Grusjø Vel
Trond Rapstad, Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus
Solveig Rapstad (Håkon Hauer), Vestmarka Menighetsråd
Hans Jørgen Ovlien (Vidar Huse), Vestmarka JFF
Inger Lise Kessler, Vestmarka Hornorkester
Anita Pedersen (Kari Vestli), Saniteten
Lars Rambøl, Vestmarka Vel
Håkon Hauer (Erik Staavi), Vestmarka Idrettslag

Vestmarka Grendelag har 9 organisasjoner tilsluttet.