Elektrisitet i Brustadvika

Elektrisitet på plass i Brustadvika, akkurat i tide til Vestmarkadagen 2019!

29. mai 2019, belysning av Vestmarkamonolitten for første gang.

Vestmarka Grendelag har de siste par årene jobbet med å få på plass ny/mer infrastruktur i Brustadvika. I fjor ble det investert i ny «basveg» ut til gapahuken og videre til «Sjøfarten bru». Parallelt pågikk et arbeid med mål om å bringe strøm ut til gapahuken, Vestmarkamonolitten og «Sjøfarten bru» slik at vi er selvforsynte til både juletre og Vestmarkadagen.

Opprinnelig plan basert på tilbud fra Eidsiva med forsyning fra trafo i Mobekkvegen ble for dyrt. En plan B ble meislet ut basert på strømleveranse fra Brustad Bruk. Innehaver Tommy Larsen har vært velvilligheten selv.

Lars «Gutte» Rambøl har ledet prosjektet på vegne av grendelaget. Han har prosjektert, sikret oss gode innkjøp og sørget for framdrift. Uten «Gutte’s» innsats ville det forsatt vært dur fra strømaggregat og kalde vaffeljern hos saniteten på Vestmarkadagen!

Lars «Gutte» Rambøl legger «snille masser» på kabelen på dugnaden 27. april

Mange i tillegg til Gutte har bidratt. Særlig er vi ytterst takknemlige for at Jens Tønnes også har sørget for at vi fikk gode innkjøp, han har trukket kabler og koblet riktig og autorisert slik at nå blir det enklere å være arrangør i Brustadvika.

Kabel- og koblesjef Jens Tønnes.

Tore Fløitmoen må også nevnes. Dugnadsgjengen 29. april møtte ferdiggravde kabelgrøfter. Trygt og godt å ha en entreprenør som er forberedt på at det ikke bare er jord og stein under grastorva i Brustadvika.

Tore på tvers av sporet.

Og Svein Judin, han er reine oppfinneren. Han konstruerte og satte opp braketter slik at lysspottene rundt Vestmarkamonolitten kunne plasseres optimalt.

I tillegg har mange andre bidratt, se gjerne reportasjen Hans Dyblie lagde for 4 uker siden da det var to parallelle dugnader.

Dugnad og gode innkjøp til tross, det skal like fullt til en slump penger. Kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen var avgjørende. Kr 10.000 fra Eidskog kommune var også viktig. I tillegg har Grendelaget blitt vist tilliten å motta minnegaver ved Ingolf Mohn og Jan Einar Mobrennas bortgang. Det kjennes godt å bruke de midlene til å utvikle Vestmarka til felles beste..