Krattrydding og strømkabel

Lørdag 27. april viste to dugnadslag fra Vestmarka Grendelag stor arbeidsglede både som krattfjernere og kabelstrekkere.

Det gikk til tider varmt for seg i og ved grøfta for Jens Tønnes, Lars Rambøl og Svein Judin.
Hans Jørgen Ovlien har ryddet krattskog før.

Det var et arbeidslag som tidlig formiddag lørdag var i full sving med motorsager og krattfjerning høyt over Harstadsjøen, og ved bredden av sjøen var et annet arbeidslag i full sving med legging av strømkabel fra den nedlagte Ingelsrud- saga frem til Vestmarkamonolitten. Allerede fredag ble det gravd en vel 350 meter lang grøft over Brustadvika. En grøft hvor kabelen ble lagt ned og fylt med grus, steiner og annen fyllmasse i løpet av noen aktive timer lørdag. Et arbeid som ble utført av gravemaskin, traktor og et arbeidslag som brukte spader, river og annet verktøy slik at ved dagens slutt var det bare noen få synlige spor av grøft og kabel over Brustadvika. Med det som resultat at det var to slitne men glade dugnadsgjenger som med glede og svette hadde gitt Åse Sæter en flott utsikt over Harstadsjøen og en usynlig og etterlengtet strømkabel som skal vær med på å gi lys og elektrisk strøm i Brustadvika.

Lang planlegging

Lørdagens to dugnader på Vestmarka krevde to dyktige arbeidslag i tillegg til moderne hjelpemidler som motor- og ryddesager, ATV med tilhenger, traktorer og gravemaskin. Men rå muskelkraft måtte til for at krattskog ble fjernet og ny strømkabel ble gravd ned og usynliggjort. Men forut for disse to dugnadene lå det lang og møysommelig planlegging. Allerede for ett år siden var det et stort ønske hos Åse Sæter at krattskog skulle fjernes slik at utsikten mot Vestmarka og Harstadsjøen skulle komme til sin rett. –Jeg tok kontakt med Vestmarka Grendelag tidlig i fjor, og der fikk jeg bare positive signaler. Men på grunn av litt sykdom ble disse planene utsatt. Men resultatet har blitt slik jeg ønsket det, for maken til ryddig dugnadsgjeng skal en lete lenge etter, sier en glad og fornøyd Åse der hun nå har fått utsikt over både bebyggelse og sjø. –Ingen av de som har jobbet her i dag skulle ha betalt for ryddingen, men jeg har bestemt at Vestmarka Grendelag skal få de pengene som dugnadsfolket fortjener, avsluttet en fornøyd og glad Åse Sæter. Nå med en fantastisk og vakker utsikt.

Åse Sæter er glad for utsikten hun har fått etter at dugnadsgjengen kom på besøk lørdag.
Bjørn Huse (t.v.) og Jens Tønnes hadde både arbeidslyst og glede på dugnaden.
Krattskogen ble kjørt vekk av Erik Staavi til et dertil egnet sted.

Å skaffe strøm og lys til Brustadvika har også vært en lang og møysommelig affære. En god løsning ble klekket ut takket være velvillig innstilling fra Tommy Larsen ved Brustad Bruk. En nær 350 meter lang strømkabel ble gravd ned derfra til gapahuken hvor det blir etablert et strømskap. Lars Rambøl har holdt tak i dette prosjektet og har gjort den viktige detaljplanlegginga. Prosjektet vil koste nærmere 100.000 kr innen det er ferdig. Fra gapahuken er det grenet videre til «Sjøfarten Bru» og Vestmarkamonolitten som skal lyssettes.

Leder Ragnar Dæhli i grendelaget retter en stor takk til begge dugnadsgjengene som har stått på for å gjøre Vestmarka til et enda bedre sted å bo.