Årets Vestmarking 2019

Årets Vestmarking er Anita Pedersen. Det er komiteen for Vestmarkadagen som utgjør juryen, og prisen ble overrakt på Vesmarkadagens kveldsarrangement.

Årets Vestmarking 2019, Anita Pedersen.

Juryens begrunnelse:

Tildeles for utrettelig innsats for fellesskapet. Leder av Saniteten siden 2012, og styremedlem en del år før det. Medlem i Sanitetens sentralstyre i Eidskog.

Engasjert styremedlem i Grendelaget siden 2008. Vært med i komiteen for Vestmarkadagen hvert år siden oppstart i 2012.

Ressursperson i EMH og ved aktiviteter på Almenninga.

Strukturert leder som ikke viker for arbeidet som følger av mye aktivitet. Stor gjennomføringskraft, alltid pålitelig. Utpreget ja-person, inspirerer oss andre.

Oversikt over tidligere prisvinnere finner du her.