Vellykket dugnad på Lysstien

Ingen av de som var med på dugnaden hadde laget en lysstti tidligere. Visst hadde vi, og særlig Lars «Gutte» Rambøl, tenkt mye i forveien over ulike måter å løse oppgavene på. Men det er først når vi tar fatt på arbeidet at vi gjør erfaringer og kan korrigere planene

Les videre

Gatelysene på Vestmarka oppgraderes til led

Observante vestmarkinger la kanskje merke til at lyset fra gatelyktene fra skolen og retning fv 21 til Esson endret karakter før påske? Årsaken er at kommunen bytter til led-lys. Eidskog kommune søkte og fikk innvilget kr 100.000 fra trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet fylke for å gjøre denne jobben langs skolevegen. Etter

Les videre

Årsmøte VG + info. småhytter i Brustadvika 7. mars

Årsmøte VG: Tirsdag 7. mars kl. 19.00 i kantina til Montessoriskolen er det årsmøte i Vestmarka Grendelag (VG). Vanlige årsmøtesaker. Dagsorden, årsberetning, regnskap og vedtekter finner du her. Årsmøtet gjøres erfaringsmessig unna på en halvtime. Småhytteprosjektet i Brustadvika: Straks etter årsmøtet i VG, og samme sted, orienterer Sigmund Ruud om

Les videre