Vestmarka Barnekor 1972

Vestmarka barnekor 1972

Det har i tidens løp vært mange utøvende sangere og musikere på Vestmarka, både enkeltvis og som medlemmer i sangkor og hornmusikk. Dette bildet viser 24 unge jenter og to ledere i Vestmarka Barnekor fra 1972. Foran fra venstre Line Syversen, Anita Judin, Turid Rambøl, Bodil Rambøl, Tone Linner, Toril Thorsen, Evy Anne Vestli, Solveig Rambøl, Heidi Bjørneby og Inger Marie Mohn. Bak fra venstre leder Gunhild Rastad, Runa Ljøner, Gunhild Rastad, Anne Kjersti Walmann, Kristin Bull, Torun Sørli, Oddny Gransbråten, Eva Halvorsrud, Gina Halvorsrud, Karin Vestli, Inger Lise Vestli, Elisabeth Øiseth, Laila Murud, Anne Grete Bjørneby, Inger Torun Grundt og leder Eva Rambøl.

Mini-julekonsert i kirka

Julekonsert i kirka tett på jul har lange tradisjoner. I en årrekke har Vestmarka Hornorkester, Vestmarka Sangkor, Anne & Vidar og Håkon Hauer satt oss musikalsk i julestemning.

Men dette året er jo et unntak fra det meste, også for den vante «lagoppstillingen» allerede nevnt.

MEN, kirkemusikalsk utvalg / Vestmarka Menighetsråd har lirket på plass en mini-julekonsert som er innenfor rammen av koronaregelverket.

Anne & Vidar sammen med Håkon Hauer opptrer i kirka søndag 13. desember kl. 16. Det tillates inntil 50 personer til sammen. For å regulere det er det nødvendig med påmelding. Interesserte kan henvende seg til kirkekontoret på tlf. 62833780

Korona-stille på bygdetunet

Granfeller Sigurd Delviken konstaterer at grana ble felt på forsvarlig vis.

Det har vært uvanlig stille på Eidskog bygdetun Almenninga i vår, sommer og høst. Årsaken til stillheten er korona-smitten som har kommet til oss og resten av verden og skapt frykt og uvisshet i uoverskuelig fremtid. For ingen vet når vi kan komme tilbake i ”normale” forhold, for smitten har kommet for å skape frykt og uvisshet i lang tid.

Les videre

Førjul i barnehagen

Det tegnet til å bli en stille advent og førjulstid i Eidskog Naturbarnehage, men de 15 elevene ville ha en førjul som tidligere år. Og da ble det liv og røre på barnehagens førjulsmarked.

Barnehagekoret fremførte blant annet Julekveldsvisa.
Les videre