Utsikt til bedre utsikt

Grendelaget har i flere år hatt «Åpent landskap» på lista over prioriterte oppgaver. For å jobbe målrettet med oppgaven, er det satt opp en liste over hvilke områder som har prioritet. Her tillegges det stor vekt at flest mulig skal ha glede av tiltaket. Rydding fra skolen langs Harstadsjøen i retning fv 21 har vært og er et prioritert område. Det samme gjelder for Brustadvika, i første rekke den delen som eies av ViU AS. Harstadhagan er også et prioritert område. Under pandemien hadde vi en flott dugnad der med ryddesager. Men grøvre dimensjoner ble stående igjen. Det har vært gjort diverse framstøt for å løse det, men det har vært resultatløst lenge. Men nå fikk vi Elvias trefeller til å ordne sikker felling rundt høyspentledninger og trafokiosken i Harstadhagan. Og mer skal fjernes etter hvert. Neste etappe blir når kommunen kommer for kontrollert trefelling ved veglystraseer og stolper.

Sikker felling. Høyspent, trafo og fv 21 innen «rekkevidde»!
Litt bedre utsikt, men vi vil ha mer!