Glåmdalsleden

Tekst og foto, Eidskog Museums og Historielag:

Glåmdalsleden er et samarbeidsprosjekt mellom historielagene i Eidskog, Kongsvinger, Åsnes, Våler og Bjerke Vel i Grue. Samarbeidet har vart i mange år. Det siste året er en kommet mye lenger: Glåmdalsleden har fått egne vedtekter, eget org.nr., eget kontonr. og eget styre utgått av alle disse lagene.

Innlandet fylkeskommune har godkjent traseen for leden gjennom kommunene, på sikt vil leden bli godkjent av Nidaros pilgrimsenter, og leden knyttes til Østerdalsleden og med forbindelse gjennom Løten via Roko til Hamar/Domkirkeodden. Samtlige kommuner har bidratt med penger over kommunebudsjettet nå i 2024. Søknadene til Nidaros går gjennom kommunene og grunneieravtalene skal være mellom kommune og grunneier. Så langt har historielagene skaffet kr. 335.000 til dette prosjektet, fra Sparebankstiftelsen, Eckbos legater og Sparebanken Hedmark. Prosjektet ville aldri ha kommet i stand ellers.

Offisiell åpning av leden gjennom Eidskog 18. mai 2024 kl. 11.00 ved riksrøys 56. De andre kommunene har åpning i løpet av sommeren.

Øystein Fjeld har vært en av de effektive hjelpere ved oppsetting av de fine stolpene.

Når leden er endelig godkjent, kommer Olavsrosa på det røde feltet. Resten av merkinga blir gjort våren 2024.

Slike stikker skal settes opp mellom de store stolpene ute i terrenget..

Stolpe ved Kjerketråkka, Vestmarka