Dugnad på Kirkestuelåven og Kirkestua

Menighetsrådet ba inn til dugnad med diverse gjøremål på tirsdag. Ambisjonene var store, og mye ble gjort!

Vinduene på Kirkestua ble pusset! Plenen rundt Kirkestua ble raket. En del skrot inne i låven ble ryddet og kjørt bort. Og deler av låven ble skrapt og malt. Malearbeidet ble påbegynt i 2018, men det ble ei lang pause. Men på tirsdag kom vi et godt skritt videre, og i løpet av sommeren skal vi komme helt rundt!

Takk til Menighetsrådet for flott dugnad!

Erik Staavi ga vindskiene et hvitt strøk. De andre hvite flatene på gavelveggen ble også frisket opp.
Jeg fant, jeg fant kunne Håkon si. Litt ryddigere inne i Kirkestuelåven.
Folk i aksjon høyt og lavt.
Ingeborg tettet endene med maling.
Og Trond skrapte nordveggen slik at den nye malinga får feste.
Og som vanlig på dugnader, god mat til dugnadsgjengen.