Fiskebrygge bygges

Bygginga av universelt utformet fiskebrygge i Brustadvika er i gang. Med stor gravemaskin er et 6 tonns betongelement manøvrert på plass. Det vil fungere både som motvekt til utstikket, og fundament for den 5 meter lange trekonstruksjonen som bygges på toppen.

Brygga anlegges på vestsida i Brustavika, retning mot Kildalsholmen, med sittebenk mot sørvest. Ragnar Halvordsrud støper øvrig fundament og bygger den 2,5 m brede brygga, 2-3 meter utover Harstadsjøen. Tore Fløytmoen gjorde arbeidet med stor gravemaskin. Den er planlagt ferdig til Vestmarkadagen 1. juni i år. (tekst og foto: Lars «Gutte» Rambøl)

Fiskebrygga, som blir universelt utformet og forbundet med Lysstien, anlegges i retning ut mot Kildalsholmen,
Tore Fløitmoens store graver trengtes for å manøvrere det tunge, gamle betongelementet på plass som motvekt