Åpen dag ble Aktivitetsdag på Montessoriskolen – en suksess!

I mange år har Eidskog Montessoriskole hatt Åpen dag for alle som er interessert i å lære mere om skolen på Vestmarka. Ettersom det har vært litt laber interesse de siste årene la skolen helt om på programmet i år. (Tekst og foto Erik Staavi)

Det ble en kombinasjon av Åpen dag og Aktivitetsdag for alle barn lørdag 13 april. Alle elevene og lærerne ble aktivert og la til rette for hele 8 aktiviteter som alle barna kunne være med på;

  • fra ørken til oase
  • hinderløype «The floor is lava»
  • Montessoriquiz
  • drivhusaktivitet
  • klasseromsaktiviteter
  • natursti
  • lage iskrem
  • ansiktsmaling

Alle barn som var på alle stasjoner var med på å vinne flotte premier. Hele 114 deltakerkort ble delt ut.

I tillegg hadde FAU åpen kafe hvor det ble solgt kaker og boller. Overskuddet gikk til SOS-barnebyer.

«Det er viktig for oss å markere oss i nærmiljøet. Denne dagen viser at vi betyr noe for folk i Eidskog. Aldri har vi hatt så mange besøkende som i år» sier en fornøyd rektor Unni Frøjd-Nilsen.

Pedagogisk leder, Monika Walter Nilsen er helt enig, og er veldig fornøyd med å få vist frem hvor bra Montessoripedagogikken er.

«Dette konseptet skal vi følge opp også neste år. I motsetning til den offentlige skolen er vi avhengig av å stå frem som et attraktivt alternativ. Det synes jeg vi fikk til i år.» avslutter Unni.

Barn ønskes velkommen – av barn!
Fra venstre; Unni Frøyd Nilsen, Monica Walter Nilsen og Solveig Hem Sørli. Alle klare for Åpen dag!
Hinderbanen var veldig populær. Noen kom seg simpelthen ikke videre fra denne.
Vasking av ull i drivhuset. 
Ketil instruerer i hvordan lage leirformer.
En som elsker skolen sin!
FAU holdt kafe til inntekt for SOS-barnebyer.
Solveig klar med iskremlaging.
Alle ville smake på isen de hadde vært med på å lage.