Hornorkesteret – Informasjon for medlemmer

Aktivitetsoversikt:

  • Søndag 19. mars: øvelse kl 18 – 21. Kirkestua.
  • Søndag 26. mars: øvelse kl 18 – 21. Vestmarka Samfunnshus.

Hornorkesteret har et årshjul som i grove trekk viser de vanlige aktivitetene vi jobber fram mot. 

Innbetaling av medlemsavgift for inneværende år:

Medlemsavgiften vedtas hvert år av årsmøtet i Vestmarka Hornorkester. Gjeldende sats er kroner 1.000,- pr. år.

Kontonummer: 1840 51 09502
Ta kontakt med Mary-Ann dersom du har spørsmål om innbetaling av medlemsavgiften.