Hornorkesteret – Informasjon for medlemmer

Aktivitetsoversikt:

Hornorkesteret har et årshjul som i grove trekk viser de vanlige aktivitetene vi jobber fram mot. 

Referat fra 17. mai møte 25.4.22 her

Praktisk informasjon om felles spilleoppdrag 17. mai (hvor vi skal spille, tidspunkter, hva vi skal spille osv) finner du her

Innbetaling av medlemsavgift:

Medlemsavgiften vedtas hvert år av årsmøtet i Vestmarka Hornorkester. Gjeldende sats er kroner 1.000,- pr. år.

For 2021 er det vedtatt halv medlemsavgift. Medlemsavgiften betales av medlemmer som har vært medlem over ett år. Medlemmer under 18 år og studenter er fritatt for medlemsavgift.

Hvis du ikke har betalt medlemsavgiften for 2020 og 2021 enda, kan du gjøre det nå.

Kontonummer: 1840 51 09502
Ta kontakt med Mary-Ann dersom du har spørsmål om innbetaling av medlemsavgiften.