Hornorkesteret – Informasjon for medlemmer

Aktivitetsoversikt:

  • Første øvelse etter sommerferien var søndag 28.8.22 kl 18-21 på Vestmarka Samfunnshus. Deretter øvelse annenhver søndag fram mot jul ( 11.9 – 25.9 – 9.10 – 23.10 – 6.11 – 20.11 – 4.12 ) om ingen annen beskjed blir gitt.
  • Onsdag 2. november: Kulturukekonsert sammen med Eidskog Janitsjar. Mer info kommer.

Hornorkesteret har et årshjul som i grove trekk viser de vanlige aktivitetene vi jobber fram mot. 

Innbetaling av medlemsavgift for inneværende år:

Medlemsavgiften vedtas hvert år av årsmøtet i Vestmarka Hornorkester. Gjeldende sats er kroner 1.000,- pr. år.

For 2021 er det vedtatt halv medlemsavgift. Medlemsavgiften betales av medlemmer som har vært medlem over ett år. Medlemmer under 18 år og studenter er fritatt for medlemsavgift.

Hvis du ikke har betalt medlemsavgiften for 2020 og 2021 enda, kan du gjøre det nå.

Kontonummer: 1840 51 09502
Ta kontakt med Mary-Ann dersom du har spørsmål om innbetaling av medlemsavgiften.