Hornorkesteret – Informasjon for medlemmer

Aktivitetsoversikt:

Hornorkesteret har et årshjul som i grove trekk viser de vanlige aktivitetene vi jobber fram mot. Vi håper ting vil normalisere seg utover høsten 2021, og vi avventer feiring av 90 års jubileum til våren 2022.

 

Gjennomgang av korpsets vedtekter

Styret fikk i oppgave av årsmøtet å gå gjennom Hornorkesterets vedtekter. Asbjørn har gjort en kjempejobb her, og det foreligger to forslag til nye vedtekter. Disse skal behandles på kommende årsmøte, og det er derfor viktig at alle leser gjennom og setter seg inn i disse. Lenker til forslagene finnes her:

Vedtekter alternativ 1

Vedtekter alternativ 2

Innbetaling av medlemsavgift:

Medlemsavgiften vedtas hvert år av årsmøtet i Vestmarka Hornorkester. Gjeldende sats er kroner 1.000,- pr. år. Medlemsavgiften betales av medlemmer som har vært medlem over ett år. Medlemmer under 18 år og studenter er fritatt for medlemsavgift.

Hvis du ikke har betalt medlemsavgiften for 2020 enda, kan du gjøre det nå.

Kontonummer: 1840 51 09502
Ta kontakt med Mary-Ann dersom du har spørsmål om innbetaling av medlemsavgiften.