Hornorkesteret – Informasjon for medlemmer

Aktivitetsoversikt:

 

Hornorkesteret har et årshjul som i grove trekk viser de vanlige aktivitetene vi jobber fram mot. Det ble ingen høstkonsert for oss i år, og det blir heller ingen julekonsert for vår del. Vi håper ting vil normalisere seg etter jul, og gleder oss til å feire 90 års jubileum i 2021.

 

Innbetaling av medlemsavgift:

Medlemsavgiften vedtas hvert år av årsmøtet i Vestmarka Hornorkester. Gjeldende sats er kroner 1.000,- pr. år. Medlemsavgiften betales av medlemmer som har vært medlem over ett år. Medlemmer under 18 år og studenter er fritatt for medlemsavgift.

Hvis du ikke har betalt medlemsavgiften for 2020 enda, kan du gjøre det nå.

Kontonummer: 1840 51 09502
Ta kontakt med Mary-Ann dersom du har spørsmål om innbetaling av medlemsavgiften.