Hornorkesteret -Styret

Styreleder:

Inger-Lise Kessler – Valgt for 1 år, på valg 2023

Mobil: +47 951 02 531

E-post: ingerlisek2009@hotmail.com

Styret konstituerer seg selv:

Styremedlemmer:

Even Høydal – Valgt for 2 år, på valg 2024

Mary-Ann Larsen – Valgt for 1 år, på valg 2023 (kasserer)

Johan Kessler – Valgt for 2 år, på valg 2024

Gro Rudberg – Valgt for 1 år, på valg 2023 (sekretær og materialforvalter)

Varamedlemmer til styret:

Anne Rørholt – Valgt for 1 år, på valg 2023 (Oppdatering av hjemmeside)

Marie Vestli – Valgt for 2 år, på valg 2024

Hjemmesideansvarlig samt overordnet kontroll på registrering i offentlige systemer og leverandører: Ola Klanderud

Revisor:

Henrik Oscar Christiansen – Valgt for 2 år, på valg 2024

Representant til Vestmarka grendelag (VG):

Inger-Lise Kessler – Valgt for 2 år, på valg 2024

Vara:

Representant til generalforsamlingen i Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, org. nr. 915 628 419:

Inger Lise Kessler – Valgt for 2 år, på valg 2024

Vara:

Valgkomitéleder:

Thorbjørg Tuhus – Valgt for 1 år, på valg 2023

Valgkomitémedlem:

Henrik Oscar Christiansen – Valgt for 2 år, på valg 2024