Hornorkesteret -Styret

Styreleder:

Inger-Lise Kessler – Valgt for 1 år, på valg 2021

Mobil: +47 951 02 531

E-post: ingerlisek2009@hotmail.com

Styret konstituerer seg selv:

Styremedlemmer:

Asbjørn Konglund – Valgt for 2 år, på valg 2021 (Nestleder)

Mary-Ann Larsen – Valgt for 2 år, på valg 2021 (Kasserer)

Truls Snedsbøl – Valgt for 2 år, på valg 2022

Siv Angelika Østad Olsen – Valgt for 2 år, på valg 2021

Gro Rudberg – Valgt for 2 år, på valg 2022 (Sekretær og materialforvalter)

Varamedlemmer til styret:

Anne Rørholt – Valgt for 2 år, på valg 2022 (Oppdatering av hjemmeside)

Per-Erik Kraft – Valgt for 2 år, på valg 2021

Hjemmesideansvarlig samt overordnet kontroll på registrering i offentlige systemer og leverandører: Ola Klanderud

Revisor:

Henrik Oscar Christiansen – Valgt for 2 år, på valg 2022

Representant til Vestmarka grendelag (VG):

Inger-Lise Kessler – Valgt for 1 år, på valg 2021

Vara: Asbjørn Konglund – Valgt for 1 år, på valg 2021

Representant til generalforsamlingen i Interesseforeningen for Vestmarka Samfunnshus, org. nr. 915 628 419:

Per-Erik Kraft – Valgt for 2 år, på valg 2021

Vara: Asbjørn Konglund – Valgt for 2 år, på valg 2021.

Valgkomitéleder:

Even Høydahl – Valgt for 2 år, på valg 2021

Valgkomitémedlem:

Thorbjørg Tuhus- Valgt for 2 år, på valg 2021