Bygdekino

Vestmarka Samfunnshus

Årsmøte i Vestmarka Vel

Kantina Eidskog Montessoriskole

Dagsorden: Opptelling av stemmeberettigede og fullmakter Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av årsmelding Godkjenning av årsregnskap Planer for kommende år, budsjett og kontingent Innkomne forslag Valg av styre, valgkomité, varamedlemmer og revisor. Valgkomiteens innstilling: Leder: Solveig Hem Sørli

PubQuiz og Fest med Tomma

Vestmarka Samfunnshus

Vestmarka Vel inviterer til PubQuiz og påfølgende fest med partytrubadur Tomma på Vestmarka samfunnshus. Kl. 19.30 blir det en gøyal og variert quiz (3 runder) der man kan få testet kunnskapene sine. Det er plass til 15 lag med maks 8 deltakere. Har du ikke et lag, så fyller vi