Jul på Almenninga

Eidskog Bygdetun Almenninga Skillingmarkvegen 260,Vestmarka,Norge

Søndagskafè i Brustadvika

Saniteten er ansvarlig for denne Søndagskafeen. Alle er velkommen. Servering: kaffe/vafler/saft/pølser. Frammøte ved gapahuken. Vel møtt.

(Orgel-) pipekonsert

Menighetsrådet samler inn midler for å gjøre i stand Vestmarka kirkes 1800-tallsorgel. Konserten er et ledd i det arbeidet.