«Lysfest» regi VIL

Sted: Vestmarka Samfunnshus. Overskuddet går til å oppgradere lysløypa. "Led Light District" spiller til dans.

Søndagskafè

Brustadvika. Arrangør er Vestmarka Idrettslag. Alle er velkommen. Salg av kaffe/vafler/saft/pølser.

Årsmøte Vestmarka Grendelag.

Kantina Eidskog Montessoriskole

Årsmøte Vestmarka Grendelag. Vanlige årsmøtesaker. Alle fastboende, eiere av fritidsboliger og næringsdrivende på Vestmarka har adgang til årsmøtet og har forslags- og stemmerett i kraft av egen person. Det forutsetter medlemskap i en av VGs organisasjoner. Rett etter årsmøtet orienterer styreleder i Vestmarka i Utvikling, Sigmund Ruud, om status for