Nytt menighetsråd

Høsten 2015 ble det valgt nytt menighetsråd på Vestmarka. Et menighetsråd som skal ivareta mye av det som skjer i og rundt Vestmarka kirke og kirkestuen. Dette nye rådet skal sitte fra og med 1. november 2015 til og med 31. oktober 2019. Hele Vestmarka menighet ønsker det nye menighetsrådet lykke til med arbeidet.

Deler av det nye styret i Vestmarka menighetsråd. Fra venstre Herman Svarthaugen, Solveig Rapstad, Eirik Mobrenna, Marianne Engesvik Vold, Håkon Utstrand Hauer, Bettina Taugbøl Eckbo, Dagfinn Omberg og Aud Rambøl.
Deler av det nye styret i Vestmarka menighetsråd. Fra venstre Herman Svarthaugen, Solveig Rapstad, Eirik Mobrenna, Marianne Engesvik Vold, Håkon Utstrand Hauer, Bettina Taugbøl Eckbo, Dagfinn Omberg og Aud Rambøl.

Det nye styret i menighetsrådet består av leder Håkon Utstrand Hauer, nestleder Marianne Engesvik Vold, sekretær og vararepresentant til Vestmarka Grendeutvikling Solveig Rapstad, representant til Eidskog kirkelige fellesråd og Vestmarka Grendeutvikling Eirik Mobrenna, representant til Eidskog kirkelige fellesråd Dagfinn Omberg, og Toril T. Taugbøl.
Geistlig representant er Sokneprest Bettina Taugbøl Eckbo.
Vararepresentanter er Herman Svarthaugen, Aud Rambøl, Arne Ekstrand og Tone Samsonstuen.