Hornorkester med variert musikk

Det nye styret i Vestmarka Hornorkester består i 2016 av (t.v.) Inger Lise Kessler, Mary Ann Larsen, Arild Dalbak, Ester Olsen og John Salberg. Liv Vestli var ikke til stede p.g.a. sykdom. Helt til høyre dirigent Geir Jørgen Svendsen.
Det nye styret i Vestmarka Hornorkester består i 2016 av (t.v.) Inger Lise Kessler, Mary Ann Larsen, Arild Dalbak, Ester Olsen og John Salberg. Liv Vestli var ikke til stede p.g.a. sykdom. Helt til høyre dirigent Geir Jørgen Svendsen.

 

 

 

Vestmarka Hornorkester ble stiftet allerede i 1931 og fremstår i dag som en meget vital 85-åring. Orkesteret har 23 musikere, og annenhver søndag øves det iherdig i Vestmarka Samfunnshus.

Geir Jørgen Svendsen har i en årrekke vært orkesterets dirigent, og han har ikke tenkt å gi fra seg dirigentstokken med det første. For både dirigenten og de spillende medlemmene har det musikalsk trivelig både på øvelseskveldene og de mange opptredener hele året. Orkesteret fremstår i dag som noe mer enn et tradisjonelt hornorkester, noe som melodivalgene vitner om. Det er mye mer enn marsjer som de dyktige musikerne fremfører, for på en øvelseskveld i februar ble det spilt både ”Orpheus overture”, ”Theme from James Bond”, ”Idas vise”, ”Steinrøysa neri bakken” og ”Sundmør Regimentsmarsch”. Et musikkutvalg som gjør Vestmarka Hornorkester til et konsertorkester i tillegg til å marsjere i 17. mai togene i bygda.

Nesten hele orkesteret.
Nesten hele orkesteret.

Så hvis dere går forbi Vestmarka Samfunnshus en søndagskveld og hører god musikk, så er det Vestmarka Hornorkester som øver. Og på hver øvelse er det innlagt pauser med kaffe og kaker, så trivselen og gleden er i høyeste grad til stede. Med en dirigent som får musikerne til å yte sitt beste.

Tidligere i vinter avholdt Vestmarka Hornorkester årsmøte med en årsmelding som viste til et høyt aktivitetsnivå året gjennom.

Trompetrekka.
Trompetrekka.
Trommeslagere.
Trommeslagere.
Gitar, keyboard og bass.
Gitar, keyboard og bass.