VG skifter navn i jubileumsåret til Vestmarka Grendelag

VGs årsmøte 4. mars ble kombinert med organisasjonens 15 års jubileum.  Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.
Viktigste årsmøtesak var vedtektsendringer. Medlemskap var paragrafen som engasjerte flest. Årsmøtet var delt i saken, men kom fram til et vedtak. De nye vedtektene finner du her.
Valget ble foretatt i henhold til de nye vedtektene. To vedtektsendringer for valget er særlig viktige; styret skal nå ha nestleder, og organisasjonenes styrekandidater med varamedlemmer velges i VGs årsmøte. Oversikt over VGs styre finner du her.

Et knippe styre- og varamedlemmer i det nyvalgte styret til Grendelaget. Bak fra venstre: Kari Vstby, Geir Svendsen, Trond Rapstad, Ragnar Dæhli, Eirik Mobrenna. I midten fra venstre: Anita Pedersen, Solveig Rapstad og Vidar Huse. Foran fra venstre: Kjell Sørli og Asbjørn Gulbrandsen
Et knippe styre- og varamedlemmer i det nyvalgte styret til Grendelaget. Bak fra venstre: Kari Vestby, Geir Svendsen, Trond Rapstad, Ragnar Dæhli, Eirik Mobrenna. I midten fra venstre: Anita Pedersen, Solveig Rapstad og Vidar Huse. Foran fra venstre: Kjell Sørli og Asbjørn Gulbrandsen

(Tekst Ragnar Dæhli, foto Hans Dyblie.)

15 årsjubileet ble bl.a. markert med at alle vestmarkinger var invitert på fredagstaco.
15 årsjubileet ble bl.a. markert med at alle vestmarkinger var invitert på fredagstaco.

Etter at årsmøtet var hevet, ble det på ny fokus på jubileet. Styreleder tok en rask bildevandring for å minne om viktige oppgaver VG har arbeidet med, og som viser at det bygges stein på stein. Du kan se presentasjonen her.

Historie er viktig, men for VG er det enda viktigere å rette blikket framover. Harald Schøien var utfordret til å kåsere rundt temaet «Veien videre for VG». Ikke overraskende la Harald, med over 40 års tjeneste som prest, sterkest vekt på det mellommenneskelige.
-Vi må se hverandre, ta oss tid til å besøke hverandre. -Be med dere noen neste gang dere for eksempel skal på et arrangement. Kunne vi hatt en årlig «besøksdag»?

Men Harald minnet oss også om at små steder som Vestmarka på sitt vis kan være større enn en storby som Oslo; -Vi har så deilig mye plass!
Et annet poeng Harald hadde var at utvikling og framskritt ikke er det samme, og at Vestmarka Grendelag må være seg bevisst å fokusere på framskritt.

Harald Schøien kåserte om temaet "Veien videre for VG". Styreleder Ragnar Dæhli tok innspillene med seg, og takket for foredraget med et knippe krydderurter fordi vi er opptatt av folkehelse.
Harald Schøien kåserte om temaet «Veien videre for VG». Styreleder Ragnar Dæhli tok innspillene med seg, og takket for foredraget med et knippe krydderurter. VG slår et slag for folkehelsa var begrunnelsen for «blomstervalget».