Uthuset ved kirka får tiltrengt malingsstrøk

Aud maler.
Menighetsrådet pusser opp uthuset ved kirka

Mange forbinder menighetsrådet med å dele ut salmebøker i kirka, lese dagens tekst under gudstjenesten og samle inn kollekt. Men de gjør mye annet viktig også. Å drive med vedlikehold er nok utenom det mange menighetsråd gjør, men på Vestmarka er det lang tradisjon for at de gjør praktisk arbeid også. Et par dager har de nå vasket og skrapt uthuset, og maling står for tur. Senere i år er det planer om å male stakitten. Vil du være med, så holder menighetsrådet kost!

(Foto Hans Dyblie)

Hvilepause
Hvilepause
Dagfinn pusser.
Dagfinn pusser.
Mor og datter har tømt trillebåra med gammelt gress og løv.
Mor og datter har tømt trillebåra med gammelt gress og løv.
Sokneprest Bettina kan mer enn sitt Fadervår.
Sokneprest Bettina kan mer enn sitt Fadervår.