Lysstien, anleggsarbeidet er i gang

Som det er gjort rede for tidligere på vestmarka.info, så skal vi anlegge en belyst sti langs Harstadsjøen gjennom Brustadvika. Vi har satt som mål at prosjektet skal være ferdigstilt innen Vestmarkadagen 2023. En del arbeid er gjort allerede, ikke minst det å skaffe finansiering. Men det arbeidet syns ikke. Men endelig kan vi vise til noe håndfast i form av masser som legges ut slik at det skal bli en flott trase for alle hele året. Alle betyr også de som ikke kan gå med beina, men som likevel er mobile med eksempelvis rullestol.

Masser til bærelag for Lysstien. Tilkjørt, og mellomlagres fram til bygging av stien påbegynnes senere i høst
Perspektiv fra Vekterveien og sørvestover. Lysstien skal følge Harstadsjøen fram til gapahuken.