TV-aksjonen, vil du være bøssebærer?

Søndag 23. oktober er det TV-aksjon. Det er 9 roder på Vestmarka, og vi har selvsagt som mål å bemanne alle rodene.

Vi trenger dermed frivillige som kan sette av 2-3 timer denne søndagen til å gå en rode med innsamlingsbøsse. Syns du det er litt skummelt, så kan to personer gå sammen. Det er ekstra hyggelig. Men dette er uansett en fin dugnad, for en møter så mange hyggelige folk!

Vil du «ta en for laget», så send en SMS eller ring til Ragnar Dæhli på tlf. 48 25 98 97.

Årets innsamling går til Leger Uten Grenser og DNDis arbeid for å gi livreddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.