Behov for oppgradering av lysløypa

Forrige helg sto vedlikehold av lysløypa på planen for Vestmarka idrettslag, og Ole Viggo Møllerbråten, Jan Tore Kraft og Michal Gadderud stilte på dugnad for å rette opp de stolpene som hadde pådratt seg litt slagside siden forrige runde. 

Nede langs Linna (Vektervegen) gikk arbeidet greit, men Ole Viggo forteller at de støtte på problemer da de jobbet seg oppover mot Øgarn.

– Her var det veldig vått og det ble besluttet at vi måtte ha både mer maskiner og mer mannskap for å fortsette, sier han. – Vi tok en befaring for å sjekke flere stolper og oppdaget da at tordenværet har gjort skade på ledningsnettet i sommer. Jobben med lysløypa ble dermed  betraktelig større enn først antatt, fortsetter han. Det er ikke godt å si om tordenværet også har gjort skader på selve lysene.

På styremøtet i Vestmarka Idrettslag på onsdag ble det som følge av dette besluttet å bytte ut alle lysarmaturene med LED- lykter. Det medfører at lysløypa kommer til å få en betraktelig oppgradering, og i tillegg vil det føre til redusering av strømregningen, noe som ikke er så dumt i disse tider. Hvor lang tid dette arbeidet vil ta, tør ikke Ole Viggo uttale seg om.

– Det meste av jobben vil bli gjort på dugnad, så vi ber om forståelse for at vi ikke kan si sikkert når vi har lys i løypa igjen, avslutter han.

Idrettslaget ville være ute i tide og sette lysløypa i stand til snøen kommer. Nå viser det seg at jobben som må gjøres er større enn antatt. Det blir dermed flere dugnader framover.