Vellykket dugnad på Lysstien

Dugnadsgjengen
De fleste i dugnadsgjengen

Ingen av de som var med på dugnaden hadde laget en lysstti tidligere. Visst hadde vi, og særlig Lars «Gutte» Rambøl, tenkt mye i forveien over ulike måter å løse oppgavene på. Men det er først når vi tar fatt på arbeidet at vi gjør erfaringer og kan korrigere planene lagt i forkant.

Med et superlag av en dugnadsgjeng med praktisk vett og erfaring, arbeidsvilje og godt humør, ble vi stadig mer effektive ut over dagen. Det førte til at vi fikk unnagjort mye mer denne lørdagen enn vi hadde regnet med i forkant.

Det er noe spesielt med dugnader. Opplevelsen av å arbeide mot et mål i fellesskap om et prosjekt som skal komme alle til gode, gir en særegen tilfredsstillelse. Og slike prosjekt «på tvers», som gjør at vi møtes og arbeider skulder ved skulder med folk vi ikke omgås daglig, har en spesiell verdi. For den som er ny på et sted, er det kanskje beste måten å komme i kontakt med «de innfødte». Og for de som har bodd her i lang tid, så er det en fin mulighet å få første praten med nye vestmarkinger.

Nå er alle lyspunktene fra Skillingmarkvegen til gapahuken på plass og tilkoblet strøm. I morgen tar vi strekningen fra gapahuken og fram til grensen mot Brustad Bruk. Vi begynner kl. 10. Vil du være med, så send en sms til Ragnar, tlf. 48 25 98 97.

Klikk på bildene under for større format.