Lysstien – oppdatering framdrift – Dugnad, bli med!

Selve «Lysstien» i Brustadvika er nå opparbeidet i hele sin lengde (fra huset til Odd Arne Saur og til grensen ved Brustad Bruk). Kabelgrøfta ble gravd fredag der jordledningen til lysene skal gå. Kommende helg blir det dugnadsarbeid, vi trenger folk. Vil du være med? Trolig blir vi ikke ferdige på lørdag, så om du ikke kan på lørdag, men på søndag, så er det også interessant. Vi starter kl. 8 lørdag. Meld fra til Ragnar Dæhli (tlf. 48259897 eller ragnarsepost@gmail.com) jo før jo bedre. Det forenkler planlegginga.

Oppgaven som skal gjøres dugnadshelga er:

Sette på plass et 60 cm høyt betongfundament (bilde under) for hver 15 meter. Da kabelgrøfta ble opparbeidet, ble det samtidig gravd samtidig en passende fordypning hver 15. meter. Jordkabelen + en kobberkabel skal trekkes opp gjennom det korrugerte røret som vises på bildet. Deretter oppvatring og fylle komprimerbar masse (20-60) inntil. Toppen av betongfundamentet skal flukte med terrenghøyden. Selve «pullerten» (lyskilden) monteres senere.

Betongfundamentet som skal settes ned på dugnaden. Jordkabel og kobberkabel skal trekkes gjennom det korrugerte plastrøret. Senere (ikke i denne helga) festes lyskilden på toppen, en ca meterhøy «lyspullert».

Jordkabel og kobberkabel kappes/tilpasses for hvert lyspunkt. Vi er så heldige å ha med oss Kristoffer Huse Tuhus som fagmann på det elektriske. Han leder den delen av arbeidet.

Utstyr/redskap

  • Krafse/jernspade for å fylle inntil fundamentet
  • Trenger 1 stk traktor med frontlaster (brukes for å henge opp trommelen med jordkabel.)
Jordkabelgrøfta blir gravd 28. april 2023.

Dette blir et hyggelig dugnadsarbeid, og arbeidet kommer til å synes i mange år etter oss. Vi planlegger at Lysstien skal åpnes på Vestmarkadagen 3. juni.

Retning Brustad Bruk.
Armaturene på «Sjøfarten Bru» er allerede montert, 4 stk på hver side.