538.000 kr til «lyssti» i Brustadvika

I regi organisasjonene tilsluttet Vestmarka Grendelag, har vi jobbet med en ide om å anlegge en universelt utformet sti/veg langs sjøkanten i Brustadvika, mao langs Harstadsjøen. Vestmarka Vel lanserte ideen. Stien er planlagt i 3 meter bredde slik at den kan vedlikeholdes sommer og vinter med traktor.

Enkel skisse som først og fremst viser hvordan lysstien er tenkt plassert.

Formålet er i første rekke å tilrettelegge enda bedre for aktiv fritid og god folkehelse for oss som bor her eller har fritidsbolig i området. Men en hyggelig bieffekt er at vi mener det vil videreutvikle Brustadvika som møteplass for barn, ungdom og voksne i alle aldre.

For at det skal være lang «oppetid» for bruk av stien, er planen å få den lyssatt med lys fra lave lysstolper (kanskje 1,5 meter høye). Lys gir trygghets- og trivselsfølelse i den mørke årstida. Og vi mener det kan bli et flott estetisk element enten perspektivet er fra fv 21 eller fra et plass langs Harstadsjøen.

Det gir seg selv at et slikt prosjekt koster en del penger. Grendelaget har arbeidet med prosjektet siden høsten 2020. Befaringer er gjennomført og tilbud er innhentet som grunnlag for å søke penger til prosjektet.

Nå er vi endelig ved sakens kjerne. Vi har nå fått uttelling på tre søknader. Den første som falt på plass var 80.000 kr fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Den støtten fikk vi i fjor vår. Den neste brikken som falt på plass var 50.000 kr fra Nærmiljøfondet i Eidskog kommune i vinter. Den tredje og avgjørende tildelingen kom tidligere denne uka, kr 408.000 kr i spillemidler fra Innlandet fylkeskommune. Her må vi trekke fram avgjørende bistand fra Petter Linstad i kommunens kulturavdeling, tusen takk! Mao har vi fått bevilget kr 538.000 kr til prosjektet.

Grendelaget vil nå ta det neste steget med å realisere prosjektet. Det blir en god miks der vi planlegger å kjøpe diverse tjenester lokalt kombinert med dugnadsarbeid. Vi håper mange har lyst til å være med på å realisere prosjektet.