Lysstien – nå er vi ordentlig i gang!

Nå kan en se hvordan stien/vegen som blir til Lysstien vår vil arte seg. Tor Ole Melby og Tore Fløitmoen er godt i gang med å bygge den. (Bilder Lars Rambøl)

Den tilkjørte massen legges ut og Lysstien gjennom Brustadvika formes. I bunnen under massen er det lagt fiberduk.
Endelig blir det fint framkommelig langs Harstadsjøen fra Gapahuken og retning Brustad Bruk. Her er bærelaget på plass.
I denne delen av Brustadvika er det bæresvak grunn, og det har vært ujevnt. Lysstien bygges opp med duk i bunnen, deretter et bærelag av solid masse, og til slutt skal det legges på et toppdekke som gir lite rullemotstand for rullestoler, barnevogner og sykler.
Der det er fast, god grunn dropper vi bærelag. Der blir det kun toppdekke slik som her like ved sandvolleyballbana/gapahuken.