Takk for alt frivillig arbeid i 2022

2022 har vært «Frivillighetens år». Hensikten har vært å løfte fram betydningen av det frivillige arbeidet. Statistisk sentralbyrå anslo verdien av frivillig arbeid her i landet til 78 milliarder kroner. Det er er kolossalt beløp. Det tilsvarer 5 % av statsbudsjettet i Norge!

Verdien av frivillig arbeid kan også måles på andre måter enn i kroner. Det kan være å se konkrete resultater av dugnader; vedlikehold, nybygg eller nyinstallasjoner. Det kan være arrangementer, eller simpelthen drift av frivillige organisasjoner. Styremøter, innkallinger, referater, årsmøter, valgkomiteer, revisjon osv. er typiske driftsoppgaver. De er mindre synlige, men helt nødvendige i et strukturert organisasjonsliv.

Men frivillig arbeid foregår også parallelt med organisasjonslivet. Å besøke enslige er også frivillig arbeid, be med en nyinnflyttet til et arrangement eller en flyktning på spasertur i nærområdet.

Her på Vestmarka valgte Grendelaget «Vestmarkadagen» som vårt arrangement i Frivillighetens år. Vestmarkadagen kan bl.a. symbolisere samarbeid og inkludering. Samarbeid mellom organisasjoner på Vestmarka om et fellesarrangement, og inkludering i den forstand at vi inviterer alle inn i arrangementet: fastboende, folk i fritidsboliger, folk som bor andre plasser i Eidskog osv.

Enten frivillighet er utøvd på den ene eller andre måten, så vil Grendelaget takke for alt som er gjort her på Vestmarka i 2022. Vi gleder oss stort over at vi har klart å reise oss igjen etter at pandemien stakk kjepper i de fleste hjulene i 2020 og 2021. Vi leser at det ikke er tilfellet mange steder. Det er alvorlig, for verken samfunnet eller vi mennesker har råd til at frivillighet velges vekk.

Kirkestuebasaren gjorde «comeback» etter to år med pandemi.

Fellesskapet som oppleves når vi løfter i flokk, verdien i samtalen før/etter styremøtet eller praten over en kaffekopp når en besøker en enslig nabo, har stor verdi for den som bidrar inn. Norge er helt avhengig av at hver og en av oss fortsetter å prioriterer litt av vår tid til frivillig arbeid. Og Vestmarka er helt avhengig av det samme. Takk for innsatsen i år, og vi håper både gamle travere og nye hender vil bli med inn i 2023, også når frivillighetens år er historie.