Brustadvika, etablering av små fritidsboliger?

Vestmarka i Utvikling AS er en av flere grunneiere i Brustadvika. Du kan lese mer om aksjeselskapet her. Det er 128 aksjonærer i selskapet, og de fleste bor på Vestmarka eller har annen tilknytning til stedet. Største aksjonær er Eidskog kommune som eier en snau fjerdedel av selskapet. 

I 2014 forelå en ferdig områdereguleringsplan for Brustadvika. En betydelig del ble regulert til næringsformål, bl.a. der Sæter-saga sto og som senere ble trepelletsfabrikk. Det arealet eier ViU AS. Dette arealet har styret i aksjeselskapet ønsket å selge til noen som vil utvikle området, enten til næringsvirksomhet eller annen utnyttelse. 

Styret har nå inngått en intensjonsavtale med Tor Fredriksen og Tom Wiggo Bjerknes som har planer om å kjøpe arealet og utvikle det til småhyttebebyggelse, se foreløpig skisse her. En ser for seg fritidsboliger på ca. 35 m2. Utbyggerne tar mål av seg å ha på plass en detaljregulering innen et års tid. Forutsatt at reguleringsprosessen går som planlagt, blir neste steg kjøp av arealet og innsalg av småhytter. 

Styret presenterte planen i et aksjonærmøte i går kveld. I påfølgende generalforsamling fikk styret fullmakt til å jobbe videre med en endelig avtale med utbyggerne. Styret legger opp til et åpent informasjonsmøte litt senere i år når utbyggerne har mer konkret informasjon å dele.

Styret i ViU AS vil poengtere at arealet selskapet eier på motsatt sida av Buåa, der det bl.a. er gapahuk og sandvolleyballbane, er regulert til friluftsformål. Det vil ViU AS fortsatt eie. Der er det ikke snakk om boligbygging eller annen næringsvirksomhet.