Ny tursti – Langvatnet rundt

På vestsida av Langvatnet har det vært sti siden idrettslaget opparbeidet og merket sti til «Hønnåsen» i 2015, omtalt her. Nå har idrettslaget tatt fram en sti på østsida også. Dermed er det merket sti rundt hele Langvatnet. Runden er på 5,7 km. I nordøst-enden mot «Vestgarn Rambøl» kan den oppleves litt krevende, men overkommelig for de fleste.

Tursti rundt Langvatnet. Best parkeringsplass i sørenden. Men en kan også starte ved «Malergrinda».

Ideen til stien skriver seg fra 2016. Kreative Kai Ljøner, som på den tiden ledet Aktiv i 100, kontaktet sin skolekamerat Lars «Gutte» Rambøl som var lokalkjent og en av grunneierne. Sammen så de seg ut aktuelle traseer og laget oversikt over alle grunneierne. Vestmarka IL tok over prosjektet etter at Kai ble sjuk og senere døde.

Det har tatt litt tid å få på plass det formelle med grunneiere og deretter merke stien. Men nå er stien på østsida ferdig, og et nytt alternativ er servert for alle turglade. Kommer du med bil er det enklest å parkere i sørenden ved Langsrud. Der ser du bl.a. en gapahuk og ei rød slaktebu tilhørende Østre Almenningen grunneierlag (merket på kartet). Ikke parker på den smale hyttevegen.

Kjent «monument» i sørenden av Langvatnet som du ser fra stien, like utenfor det gamle «heimet» i Langsrud. Stein plukket fra jordveien ble kjørt ut på isen og over år nådde en over vannoverflata.

Det er en spesielt fin rasteplass / badested ved «Vae» hvor Langvatnet er smalest. Siden det er på østsida, er det flott i ettermiddagssola. Det kommer snart et bord med benker dit.  

Her ved Malergrinda er det også mulig å parkere. Men bruk sunn fornuft slik at det ikke blir til hinder eller på annen måte til sjenanse for nærmeste fritidsbolig.

Vær bevisst hvor viktig arbeidet Vestmarka Idrettslag gjør ved å tilgjengeliggjøre naturen vi er omgitt av. VIL rydder og merker nye stier, og de vedlikeholder de som er merket fra før. Etter vindfullt vær ligger det gjerne trær på kryss og tvers som blir ryddet unna. Og har det vært hogst i skogsområdet stien går, blir den ryddet og merket på nytt. Tenk over det når du snart mottar en blankett der du kan bli medlem i VIL for 2022. Eller du kan støtte direkte via Vipps 554523. Folka vi spesielt trekker fram i tillegg til de to nevnte «gamlekara» er Jan Tore Kraft, Erik Staavi, Håkon Hauer og nyvalgt leder i VIL; Ole Viggo Møllebråten.