Skolebyggene oppgraderes

Samfunnshuset er 40 år. Skolebyggene derimot sto ferdig i 1958 og er 66 år! Det er mye som må fikses på skolen. Ser du nøye etter, kan du se at skolen har fått nye takrenner på hele bygget. –Uten skikkelige takrenner renner vannet feil vei og bygget forfaller, sier den

Les videre

Vestmarka Samfunnshus 40 år

I år er det 40 år siden Vestmarka Samfunnshus ble offisielt åpnet. Det er hele grendas storstue. Hva lokalet har betydd er godt skildret i en tekst Astri Kløvstad skrev for ti år siden. I det følgende får du et innblikk i arbeidet som lå forut for bygginga av samfunnshuset.

Les videre

Dugnad på Kirkestuelåven og Kirkestua

Menighetsrådet ba inn til dugnad med diverse gjøremål på tirsdag. Ambisjonene var store, og mye ble gjort! Vinduene på Kirkestua ble pusset! Plenen rundt Kirkestua ble raket. En del skrot inne i låven ble ryddet og kjørt bort. Og deler av låven ble skrapt og malt. Malearbeidet ble påbegynt i

Les videre

Fiskebrygge bygges

Bygginga av universelt utformet fiskebrygge i Brustadvika er i gang. Med stor gravemaskin er et 6 tonns betongelement manøvrert på plass. Det vil fungere både som motvekt til utstikket, og fundament for den 5 meter lange trekonstruksjonen som bygges på toppen. Brygga anlegges på vestsida i Brustavika, retning mot Kildalsholmen,

Les videre