Universelt utformet fiskebrygge åpnet på Vestmarkadagen 2024

Ei universelt utformet Fiskebrygge i tilknytning til den universelt utformede Lysstien i Brustadvika ble åpnet lørdag 1. juni under Vestmarkadagen. Prosjektet har kostet om lag 200.000 kr. I fjor høst pågikk planlegging, innhenting av tilbud og søknadsskriving. NHF Glåmdal har vært viktige bidragsyter både med tanke på utforming, men også ved å være «døråpner» til Annlaug Helene Sørlie Andersen og Olaf Arne Andersens legat. De støttet oss med kr. 50.000. Vi har mottatt kr 80.000 i støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark og 50.000 kr fra Nærmiljøfondet i Eidskog. Videre har vi mottatt kr 3.000 fra Linda Ovlien, en gave/premie hun vant og som skulle øremerkes til en organisasjon/prosjekt. Og det ble oss! Lions Eidskog er også en viktig støttespiller, og støttet oss med kr 15.000!

Opplysningene over kan jo gi inntrykk av at vi er overfinansiert. Det er vi ikke. Vi har søkte om midler til to prosjekter. Det andre prosjektet er universelt utformet baderampe som skal anlegges ved badeplassen ved volleyballbana.

To lokale entreprenører har gjort jobben, RH Bygg og Tore Fløitmoen. Takk til begge. I tillegg retter vi takk til Stangeskovene Volden for gode rabatter. Lars «Gutte» Rambøl har vært prosjektleder og har sørget for at det ble ferdig tidsnok til Vestmarkadagen. Tusen takk til alle som har bidratt til å realisere prosjektet. Vi håper det ytterligere stimulerer til aktiv fritid, enten en er rullestolbruker eller ikke.

Fanfare hører med, og Hornorkesteret tryllet fram en trompet-trio!
De to fiskeglade tolvåringene Konstance Bråten Torgersen og Viktor Huse Ingelsrudøya klippet båndet, og Fiskebrygga var dermed åpnet.
Fin utsikt mot Kildahlsholmen.
To lyspullerter viser veg ut mot brygga.
Det ble gjort solid grunnarbeid. I bunnen ligger ei 6 tonn tung betongplate, en «arv» fra tidligere sagbruksvirksomhet. Tore Fløitmoen måtte fram med den største graveren for å buksere den på plass.
RH-bygg snekrer. Limtredragerne er ikke på plass enda.