Velkommen til Vestmarka!

538.000 kr til «lyssti» i Brustadvika

I regi organisasjonene tilsluttet Vestmarka Grendelag, har vi jobbet med en ide om å anlegge en universelt utformet sti/veg langs sjøkanten i Brustadvika, mao langs Harstadsjøen. Vestmarka Vel lanserte ideen. Stien er planlagt i 3 meter bredde slik at den kan vedlikeholdes sommer og vinter med traktor. Formålet er i

Les videre