Reguleringsplan for Brustadvika godkjent!

I kommunestyremøtet 20. februar ble reguleringsplanen for Brustadvika behandlet, og godkjent! Fra ENKF startet og til ordfører klubbet for «vedtatt» har det tatt 7 år! ENKF (Eidskog Næringsservice) fremmet allerede våren 2007 forslag til kommunens planutvalg om å iverksette regulering av området. Da Vestmarka i Utvikling (ViU) ble stiftet i

Les videre